Barion Pixel

Bolti átvétel

gyors átvételi lehetőség

Nyitvatartás

10.00 – 18.00 (kedd - péntek)

Kérdésed van? Segítünk!

Ship Store > Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Ship Store Kft. Általános Szerződési Feltételek letöltés (PDF)

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint látogató (a továbbiakban: “Felhasználó”) a shipstore.hu címen elérhető honlapon (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) történő megrendelési folyamat során tett tevőleges jognyilatkozattal kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”).

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), nem minősül írásbeli szerződésnek (kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A weboldal üzemeltetője

A shipstore.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) kizárólagos üzemeltetője a Ship Store Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”, “Kereskedő”, “Szolgáltató”, “Eladó”).

 • SHIP STORE Kft.
 • székhely: 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utca 6.
 • cégjegyzékszám: 14-09-316650
 • adószám: 26573513-2-14
 • képviseli: Fekete András ügyvezető önállóan
 • e-mail cím: [email protected]

A tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

 • Hidden Design Kft.
 • Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.
 • Levelezési cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 66. Földszint 4.
 • Elektronikus elérhetőség: https://hidden.hu

Definíciók

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Kereskedő szolgáltatásait igénybe veszi, Kereskedővel szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a shipstore.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.

A Ship Store név, logó, valamint a shipstore.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

Creative Commons Licence

A weboldal tartalmai a Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-NC-ND 4.0) alatt kerülnek publikálásra.

Adatkezelési tájékoztató

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótörvény”), a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan biztosítja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

 • Sepsey Barna
 • levelezési cím: Ship Store Kft., 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utca 6.
 • email: [email protected]

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +3613911400
 • email: [email protected]
 • honlap: www.naih.hu

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott (így különösen: email érdeklődés és/vagy online vásárlás során), a leendő és meglévő vásárlóit, valamint az érdeklődőit érintő valamennyi információt, adatot üzleti titokként (a továbbiakban: “Üzleti titok”) bizalmasan kezeli. Az Üzemeltető engedély nélkül nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve más harmadik személy részére felfedni, vagy hozzáférhetővé tenni, valamint sem közvetlenül sem közvetve verseny vagy bármely egyéb célokkal összefüggésben felhasználni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzleti titokhoz az Üzemeltető munkatársai, alkalmazottjai és Alvállalkozói a szükséges mértékben hozzáférhetnek.

Vásárlási feltételek

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Email kurzusok

A Honlapon megtalálható email kurzusok (a továbbiakban: „Email kurzusok”) szervezője Üzemeltető. Az Email kurzusokra történő feliratkozás a Felhasználó részére ingyenes. Felhasználó az email címének megadását követően (automatikus) emailben kapja meg az Email kurzushoz tartozó tartalmakat az előre meghatározott időpontokban. Az Email kurzusok kiküldése automatikusan történik. Felhasználó korlátozás nélkül az email kurzus tartalmak végén található Leiratkozás linkre kattintva bármikor leiratkozhat az Email kurzus további tartalmairól. Kereskedő fenntartja a jogot, hogy az Email kurzusok résztvevőit az Email kurzus elvégzése közben, vagy elvégzését követően az Email kurzusra aktuálisan feliratkozottakat különböző ajánlatokkal, hírekkel, információkkal megkeresse.

Termékek

A Honlapon megtalálható termékeket Kereskedő a könnyebb navigáció céljából a következő főkategóriákba csoportosítja:

 • Hajófelszerelés
 • Elektronika, műszerek
 • Gépészet, szerelvények
 • Hajóápolás
 • Sportfelszerelések
 • Szolgáltatások

Kereskedő célja a főkategóriákban, valamint ezek alkategóriáiban megtalálható termékek Felhasználó részére történő értékesítése. A Honlapon feltüntetett árak eltérő jelzés hiányában forintban értendőek, valamint bruttó árak (az általános forgalmi adót 21,26% értékben tartalmazzák, amely a nettó árak 27%-a).

A weboldalon megtalálható készletinformációk tájékoztató jellegűek, a készletinformációk a weboldalon napi 1 alkalommal frissülnek. Amennyiben a weboldalon igazoltan hibás információ kerül feltüntetésre, Üzemeltető a hiba felismerését követően tájékoztatja Felhasználót és a weboldalon javítja a hibás információt.

A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék alatt található Részletek gombra, vagy a termék nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az Üzemeltető adatok között rögzített e-mail címen és vagy telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Üzemeltetővel.

Rendelési információk

Hibás ár

Amennyiben Üzemeltető a tőle elvárható gondosság ellenére hibás árat (a továbbiakban: “Hibás ár”) tüntet fel a termék mellett, ezáltal a termék ára nyilvánvalóan alacsonyabb, mint annak szokásos piaci ára, így Felhasználó is tudhatta, hogy az ár hibás, úgy az Üzemeltető nem köteles a terméket Hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét.

Üzemeltető a Ptk. 2008. évi XLVII. törvény 4. § (1) alapján feltételezi, hogy Felhasználó a megrendelés leadásakor ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat,  illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is, ezáltal Felhasználó tisztában van az általa keresett termék jellemzőivel, beleértve annak piaci árával.

Amennyiben a feltüntetett ár nem lényegesen alacsonyabb más hasonló termékek árához képest, így Felhasználó nem tudhatta, hogy hibás ár került feltüntetésre, úgy Üzemeltető köteles a megrendelést visszaigazolni és azt teljesíteni.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
 • a termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva.

Hibás ár feltüntetése esetén Kereskedő felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A rendelés menete, az adásvételi szerződés létrejötte

A Weboldalon elérhető termékeket egyesével, vagy a Kereskedő által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megvásárolni. A vásárláshoz nem szükséges előzetesen regisztrálni, vagy bejelentkezni, azonban Kereskedő lehetőséget biztosít Felhasználó részére a Weboldalon történő regisztrációra, valamint meglévő felhasználói adatokkal történő rendelésre. A vásárlási folyamatot a kiválasztott termék vagy termék csomag esetében a termékhez kapcsolódó Vásárlás gombra kattintva tudja elkezdeni. A Vásárlás gombra történő kattintást követően a kiválasztott termék a Kosárba kerül. A termék kosárba helyezését követően Felhasználónak lehetősége van a vásárlást folytatni, így további termékeket is a kosárba helyezni. Amennyiben Felhasználó nem kíván további termékeket a kosárba helyezni, úgy a Kosár oldalon a „Tovább a pénztárhoz” gombra történő kattintással véglegesítheti a rendelését.

A vásárlási folyamat során meg kell adnia számlázási adatait, a termék jogosultjának adatait, illetve lehetősége van kiválasztani az Önnek leginkább megfelelő fizetési és szállítási módot. Miután megadta a vásárlási folyamat során a megrendeléshez szükséges adatokat kérjük kattintson a rendelési oldal alján található Megrendelés gombra.

A megrendelés véglegesítése során kérjük különösen ügyeljen a kapcsolattartó adatainak helyes megadására (email cím, illetve telefonszám), ugyanis Kereskedő a megrendelés teljesítését megelőzően emailben és/vagy telefonon egyeztetést kezdeményezhet, amelynek többszöri próbálkozás ellenére történő meghiúsulása esetén elállhat a szerződés teljesítésétől. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést Kereskedő nem teljesíti. Amennyiben Kereskedő a Felhasználó által a megrendelés során megadott adatokban hibát észlel vagy valószínűsít, úgy emailben és/vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel útján megkísérli ezen hibák kijavítását.

A Weboldalon történő vásárlás esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti” szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Felhasználó mint Vásárló és Üzemeltető mint Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és annak visszaigazolása, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései egyaránt irányadók. Az adásvételi szerződés feltételeit a Megrendelés elküldésével Felhasználó elfogadja. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a vásárlást emailben visszaigazolja.

A megrendeléseket a Weboldal automatikus tárolja, a tárolt adatokról Felhasználó jogosult másolatot vagy kivonatot kérni. A sikeres megrendelésről a Felhasználó a megrendelés során megadott email címére a rendelést követően a megrendelt termékek listájáról automatikus összesítőt kap.

Online kártyás fizetés esetében átirányítjuk a Barion oldalára, ahol biztonságosan el tudja végezni a fizetést. A Barion online kártyás fizetésről itt írtunk részletesebben. A bankkártya adatok a Kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez és a Kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ha online kártyás fizetést választott, de időközben meggondolta magát és banki átutalással kívánja a tranzakciót teljesíteni, az emailben kapott díjbekérőn szereplő adatok segítségével ezt gond nélkül megteheti. Kérjük ez esetben kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Banki átutalással történő fizetés esetén kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Amennyiben a díjbekérője, számlája, vagy rendelésének részleteivel kapcsolatos email nem érkezne meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a már jelzett módon az Üzemeltetői adatok segítségével, vagy írjon emailt az info [kukac] shipstore.hu email címre.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a megjelölt időszak lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

Kereskedő a beérkezett megrendeléseket elektronikus úton dolgozza fel és legkésőbb 48 órán belül igazolja vissza. Amennyiben a visszaigazolás Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Készleten lévő termékek esetében az általános teljesítési határidő 2-7 munkanap.

Személyes átvétel

Kereskedő lehetőséget biztosít a készleten lévő termékek személyes átvételére (a továbbiakban: „Bolti átvétel”). Bolti átvételre a megrendelés feldolgozását követően nyitvatartási időben van lehetőség. A Bolti átvétel helyszíne: 2040 Budaörs, Baross u. 167.

Bolti átvételre kizárólag a megrendelés visszaigazolását követően van lehetőség, kérjük minden esetben várja meg a termékek összekészítéséről szóló tájékoztató emailt!

Házhozszállítás

A készleten lévő termékek esetén Kereskedő az összeállított csomagot legkésőbb a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon átadja a Házhozszállítást végző partnernek. A szállítást az MPL (Magyar Posta Zrt.) végzi.

A szállítási idő és a szállítási költség Felhasználó által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés szállítási információk lépésében találhatók. A várható kiszállítási idő az a Kereskedő és az MPL becslésén alapul, amely előre nem látható körülmények esetén változhat, melyet Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz.

Felhasználó a rendeléstől elállhat, amennyiben a Kereskedő arról tájékoztatja, hogy a várható kiszállítási időponthoz képest a rendelt termék később kerül kiszállításra, úgy Felhasználó a teljes vételár visszatérítésére jogosult.

Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a küldemény és a rendelt termék(ek) sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni.

Javasoljuk, hogy a terméket csak akkor vegye át, ha az sértetlen csomagolásban érkezik.

Abban az esetben, ha a küldemény sérülése vagy tartalmának hiánya a kézbesítéskor nem volt azonnal felismerhető, azt a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül bármely postán személyesen vagy írásban kell bejelenteni. A bejelentéssel egy időben a küldeményt (a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt) a Posta rendelkezésére kell bocsátani. A Posta a bemutatott küldemény alapján utólag elkészíti a jegyzőkönyvet. A kárigényt a Posta a bejelentéstől számított 30 napon belül bírálja el. 

Amennyiben a küldemény sérülése a kézbesítéskor felismerhető, úgy a kézbesítés során jegyzőkönyvet kell felvenni, valamint Felhasználó jogosult a sérült küldemény átvételének megtagadására. Amennyiben Felhasználó a hibás kiszállítást elfogadja, Felhasználó köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállítást végző MPL munkatársa értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 9-17 óra között történik. Felhasználó köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

Amennyiben Felhasználó eláll a szerződéstől, úgy Felhasználó az MPL által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni Kereskedő részére. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítást igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) Felhasználó téríti meg. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni. 

A Felhasználó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. Ez vonatkozik a vállalkozóra is, amennyiben az elállást gyakorol a szerződéstől. Az értékcsökkenés mértéke egyoldalúan beszámításra kerül a termék adásvételi árának visszatérítése során a vállalkozó részére.

A megrendelt termék ellenértékének fizetési módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: a megrendelés elküldését követően automatikusan kiállítjuk és az e célra megadott email címre elküldjük díjbekérőjét. A díjbekérőn megtalálja a bankszámlaszámunkat és a díjbekérő sorszámát, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően állítjuk ki és küldjük el a díjbekérőhöz hasonló módon a számlát, illetve kezdjük meg a megrendelés teljesítését.
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges:

  A bankkártya adatok a Kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ha több információra van szükséged, az online bankkártyás fizetési lehetőségről itt írtunk részletesebben.
 • Személyesen történő (pénzügyi) teljesítésre nyitvatartási időn belül a Ship Store budaörsi üzletében van lehetőség: 2040 Budaörs, Baross u. 167.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a kapott díjbekérő alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetendő végösszeg beérkezését követően emailben juttatjuk el az erre a célra megadott email címre.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak.

A fogyasztó a megrendelt áru (több áru esetén az utoljára szolgáltatott árunak) fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül gyakorolhatja elállási jogát. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. Postán vagy elektronikus úton küldött levél) útján az alábbi címek egyikére:

Az elállási jog gyakorlásához fogyasztó használhatja a Honlapról letölthető Elállási nyilatkozat-mintát is.

A Kereskedő az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Kereskedőnek visszajuttatni:

 • személyesen nyitvatartási időben a 2040 Budaörs, Baross u. 167. alatt
 • postai, futárszolgálat által történő visszaküldéssel a SHIP STORE Kft. részére

Postai, vagy futárszolgálat által történő visszaküldés esetén a csomagot a következő címre várjuk:

 • SHIP STORE Kft.
 • 2040 Budaörs, Baross u. 167.

A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. Kereskedő utánvétes csomagot nem vesz át!

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Kereskedő a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Kereskedő a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Panaszok intézése

A Kereskedő a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Kereskedő adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Kereskedő a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Kereskedő elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Kereskedővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

Kereskedő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Kereskedő, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Kereskedő közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Kereskedő szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak irányadóak. A jótállási idő a termék átvételének napján kezdődik. A jótállási idő jogvesztő.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát Kereskedő költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Felhasználó a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát Kereskedő költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Kereskedő adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Kereskedő nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználó termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (új tartós fogyasztási cikkek esetén)

Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 • 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Kereskedő vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Kereskedő székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Kereskedő nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Törekedni kell a 15 napra

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján Kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor Kereskedő a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során Kereskedő részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában Kereskedő köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Kereskedő köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, Kereskedő köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, Kereskedő köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Kereskedő részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – Kereskedő köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Kereskedő köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

Kereskedő nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

Kereskedő nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Kereskedő köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Vegyes rendelkezések, Nyilatkozatok

Az Üzemeltető a Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások esetében partner programban (affiliate) vehet részt. Az Üzemeltető a partner programon (pl. affiliate linken) keresztül történő vásárlás esetében jutalékot szerezhet.

A Honlapon található grafikák, fotók és ikonok forrása: https://www.freepik.com és https://www.flaticon.com

A Honlapon található navigáció design ötlete, forrása: https://www.elegantthemes.com

A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. A szegmentált, valamint az általános hírlevél listáról történő leiratkozásra az Üzemeltető minden emailben lehetőséget biztosít.

Panaszkezelés

Panaszkezelés a Kereskedőnél

Amennyiben Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli Kereskedő eljárásával kapcsolatban, jogosult panasszal élni Kereskedő ügyfélszolgálatán, a következő elérhetőségeket használva:

Az írásban tett panaszt Kereskedő annak beérkezését követően 30 napon belül érdemben, írásban megválaszolja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket. Kereskedő a panaszos részére az érdemi válaszhoz mellékelve megküldi a panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát is.

Online vitarendezési platform

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát Fogyasztó melynek internetes elérhetősége:

Hatósághoz fordulás lehetősége

A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről  a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezik. A hivatalok elérhetőségeiről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhat.

Békéltető testületi eljárás lehetősége

Amennyiben a Kereskedő és a fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Kereskedővel történő egyeztetés során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulni és kezdeményezheti a Testület eljárását.

A Kereskedő a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban.

Békéltető testületek

Békéltető testület neve
Békéltető testület székhelyeIlletékességi terület
Budapesti Békéltető TestületCím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: +36-1-488-21-31Fax száma: +36-1-488-21-86E-mail cím: [email protected]Budapest
Baranya Vármegyei Békéltető TestületCím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.Telefon: +36-72-507-154Fax: +36-72-507-152E-mail cím: [email protected]Baranya vármegye,Somogy vármegye,Tolna vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén VármegyeiBékéltető TestületCím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefon: +36-46-501-091; +36-46-501-870Fax: +36-46-501-099E-mail cím: [email protected]Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,Heves vármegye,Nógrád vármegye
Csongrád-Csanád VármegyeiBékéltető TestületCím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefon: +36-62-554-250/118 mellékFax:+36-62-426-149E-mail cím: [email protected]Békés vármegye,Bács-Kiskun vármegye,Csongrád-Csanád vármegye
Fejér Vármegyei Békéltető TestületCím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.Telefon: +36-22-510-310Fax: +36-22-510-312E-mail cím: [email protected]; [email protected]Fejér vármegye,Komárom-Esztergom vármegye,Veszprém vármegye
Győr-Moson-Sopron VármegyeiBékéltető TestületCím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefon: +36-96-520-202; +36-96-520-217Fax: +36-96-520-218E-mail cím: [email protected]Győr-Moson-Sopron vármegye,Vas vármegye,Zala vármegye
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető TestületCíme: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Telefonszáma: +36-52-500-735Fax száma: +36-52-500-720E-mail cím: [email protected]Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,Hajdú-Bihar vármegye,Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Pest Vármegyei Békéltető TestületCím: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.Telefon: +36-1-474-79-21Fax: +36-1-474-79-21E-mail cím: [email protected]Pest vármegye

A Ship Store Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

 • Baranya Vármegyei Békéltető Testület
 • Cím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • Telefon: +36-72-507-154
 • Fax: +36-72-507-152
 • E-mail cím: [email protected]

Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Cookie nyilatkozat

Mi az a cookie?

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, amelyeket a számítógép, tablet vagy mobiltelefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk a honlap látogatóinak.

Cookie típusok

A Honlap az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:

 • funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a honlapon,
 • analitikai célok: lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
 • oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
 • célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.

Cookie-k eltávolítása

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.

Utolsó frissítés: 2024. január 25. 11:24