Barion Pixel

Bolti átvétel

gyors átvételi lehetőség

Nyitvatartás

10.00 – 18.00 (kedd - péntek)

Kérdésed van? Segítünk!

Ship Store > Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint látogató (a továbbiakban: “Fogyasztó”) a shipstore.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: “Honlap”, “Weboldal”) használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A weboldal üzemeltetője

A lazyjack.hu honlap (a továbbiakban: “Honlap”) kizárólagos üzemeltetője a Lazy Jack Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”, “Kereskedő”).

 • SHIP STORE Kft.
 • székhely: 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utca 6.
 • cégjegyzékszám: 14-09-316650
 • adószám: 26573513-2-14
 • képviseli: Fekete András ügyvezető önállóan
 • e-mail cím: [email protected]

A tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

 • Rackforest Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
 • Elektronikus elérhetőség: https://rackforest.com

Szerzői jog

Minden a Honlapon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a shipstore.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.

A Ship Store név, logó, valamint a shipstore.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

Creative Commons Licence

A weboldal tartalmai a Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-NC-ND 4.0) alatt kerülnek publikálásra.

Adatkezelési tájékoztató

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótörvény”), a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan biztosítja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

 • Sepsey Barna
 • levelezési cím: Ship Store Kft., 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utca 6.
 • email: [email protected]

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +3613911400
 • email: [email protected]
 • honlap: www.naih.hu

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott (így különösen: email érdeklődés és/vagy online vásárlás során), a leendő és meglévő vásárlóit, valamint az érdeklődőit érintő valamennyi információt, adatot üzleti titokként (a továbbiakban: “Üzleti titok”) bizalmasan kezeli. Az Üzemeltető engedély nélkül nem jogosult nyilvánosságra hozni, illetve más harmadik személy részére felfedni, vagy hozzáférhetővé tenni, valamint sem közvetlenül sem közvetve verseny vagy bármely egyéb célokkal összefüggésben felhasználni.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Üzleti titokhoz az Üzemeltető munkatársai, alkalmazottjai és Alvállalkozói a szükséges mértékben hozzáférhetnek.

Vásárlási feltételek

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Email kurzusok

A Honlapon megtalálható email kurzusok (a továbbiakban: „Email kurzusok”) szervezője a Ship Store Kft. (a továbbiakban: „Kereskedő”) Az Email kurzusokra történő feliratkozás a Fogyasztó részére ingyenes. Fogyasztó az email címének megadását követően (automatikus) emailben kapja meg az Email kurzushoz tartozó tartalmakat az előre meghatározott időpontokban. Az Email kurzusok kiküldése automatikusan történik. Fogyasztó korlátozás nélkül az email kurzus tartalmak végén található Leiratkozás linkre kattintva bármikor leiratkozhat az Email kurzus további tartalmairól. Kereskedő fenntartja a jogot, hogy az Email kurzusok résztvevőit az Email kurzus elvégzése közben, vagy elvégzését követően az Email kurzusra aktuálisan feliratkozottakat különböző ajánlatokkal, hírekkel, információkkal megkeresse.

Termékek

A Honlapon megtalálható termékeket Kereskedő a könnyebb navigáció céljából a következő főkategóriákba csoportosítja:

 • Hajófelszerelés
 • Elektronika, műszerek
 • Gépészet, szerelvények
 • Hajóápolás
 • Sportfelszerelések

Kereskedő célja a főkategóriákban, valamint ezek alkategóriáiban megtalálható termékek Fogyasztó részére történő értékesítése. A Honlapon feltüntetett árak eltérő jelzés hiányában forintban értendőek, valamint bruttó árak (az általános forgalmi adót 21,26% értékben tartalmazzák, amely a nettó árak 27%-a).

A Honlapon megtalálható termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek, a valóságtól eltérhetnek. Az ezzel összefüggő tévedésekért és esetlegesen felmerülő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja Fogyasztót.

Rendelési információk

Amennyiben az Üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az Üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék alatt található Részletek gombra, vagy a termék nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az Üzemeltető adatok között rögzített e-mail címen és vagy telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Üzemeltetővel.

A rendelés menete, az adásvételi szerződés létrejötte

A Weboldalon elérhető termékeket egyesével, vagy a Kereskedő által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megvásárolni. A vásárláshoz nem szükséges előzetesen regisztrálni, vagy bejelentkezni, azonban Kereskedő lehetőséget biztosít Fogyasztó részére a Weboldalon történő regisztrációra, valamint meglévő felhasználói adatokkal történő rendelésre. A vásárlási folyamatot a kiválasztott termék vagy termék csomag esetében a termékhez kapcsolódó Vásárlás gombra kattintva tudja elkezdeni. A Vásárlás gombra történő kattintást követően a kiválasztott termék a Kosárba kerül. A termék kosárba helyezését követően Fogyasztónak lehetősége van a vásárlást folytatni, így további termékeket is a kosárba helyezni. Amennyiben Fogyasztó nem kíván további termékeket a kosárba helyezni, úgy a Kosár oldalon a „Tovább a pénztárhoz” gombra történő kattintással véglegesítheti a rendelését.

A vásárlási folyamat során meg kell adnia számlázási adatait, a termék jogosultjának adatait, illetve lehetősége van kiválasztani az Önnek leginkább megfelelő fizetési és szállítási módot. Miután megadta a vásárlási folyamat során a megrendeléshez szükséges adatokat kérjük kattintson a rendelési oldal alján található Megrendelés gombra.

A megrendelés véglegesítése során kérjük különösen ügyeljen a kapcsolattartó adatainak helyes megadására (email cím, illetve telefonszám), ugyanis Kereskedő a megrendelés teljesítését megelőzően emailben és/vagy telefonon egyeztetést kezdeményezhet, amelynek többszöri próbálkozás ellenére történő meghiúsulása esetén elállhat a szerződés teljesítésétől. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést Kereskedő nem teljesíti. Amennyiben Kereskedő a Fogyasztó által a megrendelés során megadott adatokban hibát észlel vagy valószínűsít, úgy emailben és/vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel útján megkísérli ezen hibák kijavítását.

A Weboldalon történő vásárlás esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti” szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Fogyasztó mint Vásárló és Üzemeltető mint Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és annak visszaigazolása, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései egyaránt irányadók. Az adásvételi szerződés feltételeit a Megrendelés elküldésével Fogyasztó elfogadja. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a vásárlást emailben visszaigazolja.

A megrendeléseket a Weboldal automatikus tárolja, a tárolt adatokról Fogyasztó jogosult másolatot vagy kivonatot kérni. A sikeres megrendelésről a Fogyasztó a megrendelés során megadott email címére a rendelést követően a megrendelt termékek listájáról automatikus összesítőt kap.

Online kártyás fizetés esetében átirányítjuk a Barion oldalára, ahol biztonságosan el tudja végezni a fizetést. A Barion online kártyás fizetésről itt írtunk részletesebben. A bankkártya adatok a Kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez és a Kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Ha online kártyás fizetést választott, de időközben meggondolta magát és banki átutalással kívánja a tranzakciót teljesíteni, az emailben kapott díjbekérőn szereplő adatok segítségével ezt gond nélkül megteheti. Kérjük ez esetben kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Banki átutalással történő fizetés esetén kérjük az utalás közleményébe mindenképp tüntesse fel az emailben kapott díjbekérő sorszámát!

Amennyiben a díjbekérője, számlája, vagy rendelésének részleteivel kapcsolatos email nem érkezne meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a már jelzett módon az Üzemeltetői adatok segítségével, vagy írjon emailt az info [kukac] shipstore.hu email címre.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a megjelölt időszak lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Készleten lévő termékek esetében az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a legfeljebb 2 munkanap. Kereskedő törekszik a megrendelés teljesítési határidejének lerövidítésére, azonban nem vállal felelősséget amennyiben a fenti szokásos feldolgozási idő nem tartható. A megrendelés teljesítési határideje nem egyezik meg a Termékek teljesítésének idejével.

Nem vállalunk felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Személyes átvétel

Kereskedő lehetőséget biztosít a készleten lévő termékek személyes átvételére (a továbbiakban: „Bolti átvétel”). Bolti átvételre a megrendelés feldolgozását követően nyitvatartási időben van lehetőség. A Bolti átvétel helyszíne: 2040 Budaörs, Baross u. 167.

Bolti átvételre kizárólag a megrendelés visszaigazolását követően van lehetőség, kérjük minden esetben várja meg a termékek összekészítéséről szóló tájékoztató emailt!

Házhozszállítás

A szállítási idő a készleten lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolását követő legfeljebb 5 munkanap. Kereskedő törekszik a szállítási határidő lerövidítésére, azonban nem vállal felelősséget amennyiben a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. A szállítást az MPL (Magyar Posta Zrt.) végzi.

Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. Az esetlegesen nem sértetlen csomagolású terméket Vásárló csak saját felelősségre veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában Kereskedő mennyiségi reklamációt nem köteles elfogadni, ez alól kivétel ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállítást végző MLP munkatársa értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 9-17 óra között történik. Vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

A megrendelt termék ellenértékének fizetési módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: a megrendelés elküldését követően automatikusan kiállítjuk és az e célra megadott email címre elküldjük díjbekérőjét. A díjbekérőn megtalálja a bankszámlaszámunkat és a díjbekérő sorszámát, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően állítjuk ki és küldjük el a díjbekérőhöz hasonló módon a számlát, illetve kezdjük meg a megrendelés teljesítését.
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges:

  A bankkártya adatok a Kereskedőhöz és a weboldal Üzemeltetőjéhez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ha több információra van szükséged, az online bankkártyás fizetési lehetőségről itt írtunk részletesebben.
 • Személyesen történő (pénzügyi) teljesítésre nyitvatartási időn belül a Ship Store budaörsi üzletében van lehetőség: 2040 Budaörs, Baross u. 167.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a kapott díjbekérő alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetendő végösszeg beérkezését követően emailben juttatjuk el az erre a célra megadott email címre. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt a Kereskedővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy emailben). A Kereskedő az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Kereskedőnek visszajuttatni:

 • személyesen nyitvatartási időben a 2040 Budaörs, Baross u. 167. alatt
 • postai, futárszolgáltat által történő visszaküldéssel a SHIP STORE Kft. részére

Postai, vagy futárszolgáltat által történő visszaküldés esetén a csomagot a következő címre várjuk:

 • SHIP STORE Kft.
 • 2040 Budaörs, Baross u. 167.

A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. Kereskedő utánvétes csomagot nem vesz át!

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Kereskedő a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Kereskedő a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Panaszok intézése

A Kereskedő a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Kereskedő adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Kereskedő a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Kereskedő elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Kereskedővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Jótállás, szavatosság

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak irányadóak. A jótállási idő a termék átvételének napján kezdődik. A jótállási idő jogvesztő.

Vegyes rendelkezések, Nyilatkozatok

A Honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az Honlap használatából, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért az Üzemeltető mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető a Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások esetében partner programban (affiliate) vehet részt. Az Üzemeltető a partner programon (pl. affiliate linken) keresztül történő vásárlás esetében jutalékot szerezhet.

A Honlapon található grafikák, fotók és ikonok forrása: https://www.freepik.com és https://www.flaticon.com

A Honlapon található navigáció design ötlete, forrása: https://www.elegantthemes.com

A Honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. A szegmentált, valamint az általános hírlevél listáról történő leiratkozásra az Üzemeltető minden emailben lehetőséget biztosít.

A jelen Általános Szerződési Feltételekből felmerülő jogviták, ellentétek és követelések megoldása érdekében kizárólagos, végleges és kötelező érvénnyel megállapítják a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Mi az a cookie?

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, amelyeket a számítógép, tablet vagy mobiltelefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk a honlap látogatóinak.

Cookie típusok

A Honlap az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:

 • funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a honlapon,
 • analitikai célok: lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
 • oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
 • célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.

Cookie-k eltávolítása

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.

Utolsó frissítés: 2023. március 1. 11:45